Leverera måltider till mötesplatser - Intresseanmälan för restaurangägare

Du som är restaurangägare kan lämna intresseanmälan om att få leverera förbeställda måltider direkt till sju av Malmö stads tio mötesplatser för seniorer. 

Du kan välja att leverera till en eller flera av våra mötesplatser, förutom till de tre som ligger i nära anslutning till Malmö stads egna restauranger (Mathildenborg, Tuppen och Dammfrigården). 

Läs mer om Malmö stads mötesplatser för seniorer

Det krävs ingen upphandling med Malmö stad för att kunna leverera mat till mötesplatserna. 

Tänk på att:

  • Besökarna anser att priset för en måltid är en viktig faktor i deras val av restaurang. 
  • Det är önskemål från mötesplatsernas besökare som styr. Antalet måltider i leveransen kan därför variera från gång till gång.

Betalning för leverans av måltider

Du tar betalt för måltiderna på plats direkt av mötesplatsernas besökare med den betalningsmetod du föredrar (Swish, kontant eller kort).

Efter att du skickat in din ansökan

Vi tar kontakt med dig för vidare detaljer om upplägget. Hör gärna av dig om du har frågor!

Skicka din intresseanmälan till

Personuppgiftsansvarig

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

hvo@malmo.se