Detaljplan - Ansökan

Du som är markägare eller exploatör kan ansöka om en detaljplan för att starta detaljplaneprocessen och kunna genomföra ett byggprojekt.

Mer information om detaljplaneprocessen

Vad kostar en detaljplan?

I din ansökan ska du

  • ange vem som är fastighetsägare/firmatecknare (om det inte är du som sökande)
  • beskriva syftet med planförslaget
  • markera plats eller fastighet som planförslaget avser.

Bifoga gärna skisser eller ritningar som visar vad du har tänkt dig.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa