Påträffande av förorening - Underrättelse

Den här tjänsten kräver inloggning

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta miljöförvaltningen om en förorening påträffas.

För handläggningen tar miljöförvaltningen ut en avgift enligt Malmö stads taxa enligt miljöbalken.

Kontakta gärna miljöförvaltningen, avdelningen för miljö- och hälsoskydd, förorenade områden-enheten telefon 040-34 35 15, om något är oklart.

Mer information om miljöförvaltningens tillsyn gällande föroreningar.

 

Du kan välja att ladda ner en blankett och fylla i istället för att använda e-tjänsten. 

Blanketten skickas då till:

Miljöförvaltningen 205 80 Malmö

eller via e-post till miljo@malmo.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa