Josefines testtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning

Här testar Josefine olika funktioner i OEP

 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället IT och digitaliseringsenheten via telefonnummer 0704144936.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa