Rapportera saknade eller skadade stompunkter TEST ULF 2022

Stadens geodetiska stomnät i plan och höjd är utmärkt i den fysiska miljön genom cirka 8000 markerade punkter. Punkterna kan vara rör i mark, under ett lock med triangel på, dubb i hus/bro med mera.

Vid mark- och anläggningsarbeten, byggprojekt eller pågrund av trafik kan stompunkter försvinna eller skadas.

Du får gärna anmäla stompunkter som har försvunnit, skadats eller riskerar att försvinna. Då kan vi plocka bort dom från tjänsten och i ett senare skede ersätta dem så att de kan fortsätta att fungera som underlag för mätning i samband med framställning av kartor, fastighetsbildning och utbyggnad av till exempel vägar och byggnader.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa