Nyttokort - Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkering TEST

Här kan du som företagare, sjukvårdspersonal eller privatperson ansöka om tillstånd eller om att förnya ett tillstånd för nyttoparkering. Blir din ansökan godkänd får du ett nyttokort mot en avgift. Du kan även ansöka om att tillfälligt byta fordon kopplat till ett nyttokort under max 30 dagar.

Det finns fyra olika sorters nyttokort för olika typer av verksamheter – nyttokort A, B och C samt tillfälligt nyttokort. Nyttokort A, B och C är giltiga i max ett år.

Mer information om olika nyttokort, villkor och regler för nyttoparkering

Verksamhet som godkänns för nyttokort A, B och C

Du kan få tillstånd om du har ett fordon som du använder för att:

 • Installera eller reparera saker
 • Transportera och förvara tunga verktyg eller material
 • Leverera många paket eller gods
 • Akutvård (för nyttokort C)

Tillfälligt nyttokort godkänns inte för

 • Platser med tidsreglerade parkeringsförbud från 07.00 till 09.00 och 15.00 till 18.00
 • Parkering vid körfält för kollektivtrafik
 • Parkering vid parkeringsplatser med avgift
 • Parkering vid gång- och cykelbanor
 • Miljöparkering

Kostnad för A, B och C-kort

Nyttokortet kostar 9 350 kronor inklusive moms för helt år eller 1 450 kronor inklusive moms för en månad. Kostanden gäller per utfärdat nyttokort. 

Kostnad för tillfälligt nyttokort

Kostnaden beror på hur många dagar du behöver det tillfälliga nyttokortet. Kostanden gäller per utfärdat tillfälligt nyttokort.

 • 1 dag eller del av dag - 275 kronor inklusive moms
 • 2 dagar - 400 kronor inklusive moms
 • 3 dagar - 550 kronor inklusive moms
 • 4 dagar - 675 kronor inklusive moms
 • 5 dagar - 800 kronor inklusive moms

Du betalar genom faktura

Efter din ansökan om nyttokort godkänts kommer en faktura att skickas till den adress du angivit i din ansökan. Det är inte möjligt att få tillbaka hela eller delar av beloppet vid ett senare tillfälle. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa