Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg (EPO) - Inrapportering av barnlistor_Marlene test

Den här tjänsten kräver inloggning

OBS: Det är bara möjligt att skicka in en lista per enhet. Har huvudmannen flera enheter måste varje förskoleenhet rapporteras i varsitt ärende. Huvudmän för enskild pedagogisk omsorg rapporterar in samtliga dagbarnvårdare i samma ärende. 

Så här använder du e-tjänsten:

Klicka på knappen "Hämta blanketter" och hämta den blankett som gäller för din  verksamhet. 
Fyll i listan enligt nedan: 

Ange de förändringar som skett i verksamheten sedan föregående månad. Förändringar kan exempelvis vara: 

- Barn som börjar i verksamheten 
- Barn som slutar i verksamheten 
- Barn som går upp eller ner i tid 
- Barn som byter kommun 
- Förändringar i barns start- eller stoppdatum 

Du behöver inte rapportera in de barn som tidigare funnits med på tidigare barnlistor och registrerats, om det inte skett någon förändring. 

Barn med skyddad identitet

Ange aldrig namn och personnummer till barn med skyddad identitet i e-tjänsten! När barn med skyddad identitet börjar i din verksamhet ska du innan placering påbörjas meddela detta till Placeringsenheten via telefon för säker hantering av inskrivning. Meddela barnets namn, personnummer och placeringsstart. 

Barn folkbokförda i annan kommun

Om det finns barn placerade i verksamheten som är folkbokförda i annan kommun väljer du "Annan kommun", i rullistan. Från och med den dagen ett barn folkbokför sig i annan kommun upphör rätten att få ersättning från Malmö stad. Det är då barnets hemkommun som beslutar om grund- och tilläggsbelopp till den pedagogiska omsorgen (8 kap. 21-23 § skollagen).

Vistelsetid och sista omsorgsdag

Under kolumnen ”vistelsetid” finns fyra alternativ att välja mellan:

  • heltid (heltidsersättning)
  • arbetssökande (heltidsersättning) 
  • föräldraledig
  • allmän förskola 

I kolumnen för ”sista omsorgsdag” skriver du datumet för barnets faktiska sista vistelsedag i verksamheten, även om förskolan har en uppsägningstid kopplat till förskoleavgiften.

Utökad vistelsetid

I kolumnen för ”utökad vistelsetid” ska du rapportera från och med vilket datum rektor eller huvudman har beviljat barnet utökad vistelsetid. Även vistelsetiden ska rapporteras som ”heltid” under hela perioden. När perioden för utökad vistelsetid har gått ut ska du rapportera detta som en förändring, och datumet under kolumnen ”utökad vistelsetid” ska tas bort. Vistelsetiden justeras därmed till barnets aktuella vistelsetid.

Handläggning

En handläggare kommer att granska och registrera de förändringar du rapporterar in. 
Om ärendet behöver kompletteras kommer en handläggare kontakta dig via e-tjänsten. Vi behöver ett komplett ärende i god tid innan den 20:e varje månad för att förändringarna ska hinna rapporteras innan nästa utbetalningskörning. 

De inrapporterade förändringarna stäms av mot förskoleförvaltningens placeringssystem för att genomföra nästkommande månads utbetalning av bidrag. Förskoleförvaltningen betalar i regel inte ut ersättning för retroaktiva ändringar som skett längre än en månad tillbaka. 

Har du frågor? 

Vänd dig till fskf.fristaendeforskolor@malmo.se 

 

 

Kontaktuppgifter

Förskoleförvaltningen

fskf.fristaendeforskolor@malmo.se

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa