Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg (EPO) - Inrapportering av barnlistor_Marlene test

Den här tjänsten kräver inloggning

Du fyller i barnlistorna som du finner under Hämta blanketter. Därefter loggar du in i e-tjänsten där du bland annat ska bifoga de ifyllda blanketterna.

För att vi ska kunna betala ut pengarna i tid behöver barnlistorna vara förskoleförvaltningen tillhanda senast den 20:e varje månad – månaden innan rapporteringen avser. Rapportera barnen i personnummerordning.

Guide för hur du fyller i blanketterna

 

OBS: Det är endast möjligt att skicka in en lista per förskola åt gången.

Barn med skyddad identitet

Ange aldrig namn och personnummer kopplat till barn med skyddad identitet i listan. Ersätt istället deras personuppgifter med XX och året barnet är född med XX följt av resterade siffror i årtalet. Exempel: "XX-16". 

När barn med skyddad identitet tillkommer ska du innan placering påbörjas meddela detta till Placeringsenheten via telefon för säker hantering av inskrivning. Meddela barnets namn, personnummer och placeringsstart. 

Barn folkbokförda i annan kommun

Om det finns barn placerade i verksamheten som är folkbokförda i annan kommun väljs ett alternativ i kolumnen ”kommun”. Från och med den dagen ett barn folkbokför sig i annan kommun upphör rätten att få ersättning från Malmö stad. Det är då barnets hemkommun som beslutar om grund-och tilläggsbelopp till den pedagogiska omsorgen (8 kap. 21-23 § skollagen).

Fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg i andra kommuner

Endast de barn som är folkbokförda i Malmö kommun ska finnas med på inrapporteringslistan.

Vistelsetid och sista omsorgsdag

Under kolumnen ”vistelsetid” finns fyra alternativ att välja mellan:

  • heltid (heltidsersättning)
  • arbetssökande (heltidsersättning) 
  • föräldraledig
  • allmän förskola 

I kolumnen för ”sista omsorgsdag” skriver du datumet för barnets faktiska sista dag i verksamheten.

Det är viktigt att markera samt avmarkera i kolumnen längst ut till höger i listan med ett X om det har skett förändringar sedan föregående rapportering. Denna kolumn används även för att fylla i datum för föräldraledighet.

Utökad vistelsetid

I kolumnen för ”utökad vistelsetid” ska du rapportera från och med vilket datum rektor har beviljat barnet utökad vistelsetid. Detta datum ska stå kvar på kommande rapporteringar under hela perioden då barnet har utökad vistelsetid.

Även vistelsetiden ska rapporteras som ”heltid” under hela perioden. När perioden för utökad vistelsetid har gått ut ska du markera detta som en förändring, och datumet under kolumnen ”utökad vistelsetid” ska tas bort. Vistelsetiden justeras därmed till barnets aktuella vistelsetid.

Kostnader för kvalitetshöjande åtgärder och språkutveckling

Mellan den 15 januari och 10 februari 2022 kan ni ansöka om statsbidrag gällande kostnader för kvalitetshöjande åtgärder och bättre språkutveckling. Ni hittar blanketten under Hämta blanketter. Fyll i blanketten och bifoga den i e-tjänsten.

Utbetalning av ersättning

I slutet av varje månad jämförs barnlistorna med förskoleförvaltningens placeringssystem för att genomföra nästkommande månads utbetalning av bidrag.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa