Mätuppdrag - beställning 2023 TEST

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för en förening beställa mätuppdrag.

Läs mer om våra olika tjänster 

Förutsättningar

Du kan beställa följande (debiterat i startbeskedet):

  • Finutstakning
  • Byggplatsnät
  • Lägeskontroll

Du kan även beställa följande (kostnad tillkommer):

  • Grovutsättning
  • Utvisning av gräns
  • Övriga mättjänster (exempelvis höjdmätningar)

Du får prisuppgift efter inskickad beställning

Vi tar kontakt med dig via telefon eller e-post angående prisuppgift inom 5 arbetsdagar. Därefter kan du själv välja om du vill gå vidare med beställningen eller inte. Konsult åt förvaltning på Malmö stad interndebiteras.

I Malmö stad fakturerar vi för arbetstid enligt gällande taxa. Vår timtaxa är 800 kronor per timme (exklusive moms).
Läs mer om prisuppgifter och vår taxa

Följ ditt ärende via Mina sidor 

Logga in på Mina sidor efter att du skickat in din beställning för att följa ditt ärende eller kontakta din handläggare gällande ärendet.
 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa