Josefine_Sara_Test Bygglov och anmälan - Ny ansökan/anmälan

Via tjänsten kan du göra din ansökan om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller teknisk anmälan.

Innan du skickar in din ansökan eller anmälan

Läs information om åtgärder som kräver bygglov eller teknisk anmälan.

Inne i tjänsten

När du kommer in i tjänsten ska du:

  1. Först ange vilken fastighet som berörs.
  2. I nästa steg anger du vad ärendet gäller (förhandsbesked, bygga nytt, bygga till, ändra en befintlig byggnad etcetera).
  3. Har du valt en byggåtgärd kommer du kunna ange om det är ett tidsbegränsat lov du ansöker om. Har du valt förhandsbesked anger du för vilket typ av byggnad du önskar söka förhandsbesked samt beskriver den önskade åtgärden.
  4. Sist i tjänsten lämnar du kontaktuppgifter och fakturauppgifter. Där kan du även lämna information om andra personer som ska kopplas till ärendet.

Läs information om tidsbegränsat bygglov. 

Läs information om förhandsbesked. 

Bifoga handlingar

Vilka bilagor och handlingar som ska bifogas ett ärende beror på vilken åtgärd du önskar göra. 

Ritningar och handlingar för bygglov/teknisk anmälan.

Information om allmänna ritningskrav.

Om du skickar in din ansökan och en handläggare bedömer att det saknas handlingar kommer du bli meddelad om vad som saknas. Du har därefter möjlighet att komplettera ditt ärende. 

Du kan även följa dina pågående ärenden.

Om du söker som ombud

Du kan söka som ombud för en annan person eller ett företag. Då fyller du i den sökandes eller företagets uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att kunna signera och följa ärendet. 

Du kan ange en annan fakturamottagare. Tänk på att om den du anger inte betalar kommer du som signerar att bli betalningsansvarig. 

Avgift för ansökan och anmälan

Handläggning av din ansökan eller anmälan är förenat med en kostnad enligt gällande taxa.

Avgifter vid bygglov

Viktigt att du fyller i rätt fakturauppgifter

Fyll i rätt fakturauppgifter då de inte går att ändra i efterhand.

Om du har företag och vill få avgiften för din ansökan eller tekniska anmälan via e-faktura måste företaget vara anslutet till PEPPOL. Stadsbyggnadskontoret skickar endast e-fakturor i PEPPOL BIS Billing 3-format.

Ansök via blankett

Om du vill kan du skicka in din ansökan eller tekniska anmälan via blankett istället för att använda e-tjänsten. Du beställer blanketten genom att mejla till malmostad@malmo.se eller ringa till 040-34 10 00, måndag-fredag klockan 08.00-17.00.

Blanketter med bilagor skickas via e-post till

sbk.nyansokan@malmo.se

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten