Josefine_Sara_Test Bygglov och anmälan - Se dina ärenden

I e-tjänsten kan du se pågående eller avslutade ärenden samt ta del av beslut för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och teknisk anmälan.

Information om processen för lov och teknisk anmälan

För att kunna använda tjänsten ska du vara registrerad i ärendet med ditt personnummer. Du måste även ha någon av följande roller:

  • sökande
  • medsökande
  • byggherre
  • ombud
  • kontrollansvarig
  • kontaktperson eller
  • arkitekt

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten