Josefine_Sara_Test Bygglov - Lämna svar vid grannehörande

Har du eller ditt företag fått brev där vi ger er möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder som er grannes lovansökan gäller? Då kan ni använda denna tjänst för att lämna in ert svar till oss.

I tjänsten hittar ni grannehörandet vi har skickat ut till er tillsammans med tillhörande handlingar som visar den tänkta åtgärden. Du har möjlighet att lämna synpunkter eftersom åtgärden som er granne vill göra

  • strider mot gällande detaljplan
  • ligger utanför detaljplanelagt område eller
  • på annat sätt förutsätter ett grannehörande.

Läs mer om processen för lov och teknisk anmälan

Komplettera ditt svar

Om du vill komplettera ett svar som du redan skickat in ska du kontakta sbk.komplettering@mamlo.se inom den angivna svarstiden.

Vad händer när svaret är inskickat?

När tiden för grannehörandet gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för den aktuella fastigheten. Handläggaren kommer då att göra ett ställningstagande om det går att bevilja ärendet eller inte.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten