Grundskola - Besvara erbjudande om plats vid skolbyte

Du kan besvara erbjudande om plats vid skolbyte inom Malmö via e-tjänst eller blankett. Sista svarsdatum står i erbjudandet.

Tänk på att

  • samtliga vårdnadshavare ska besvara erbjudandet
  • om ni tackar nej eller om erbjudandet inte besvaras i tid förlorar ni skolplatsen
  • om samtliga vårdnadshavare har tackat ja till erbjudandet skickas det ut ett placeringsbeslut och skolan kommer kontakta dig för mer information om skolstart.

Besvara bara erbjudande vid byte inom Malmö

Samtliga vårdnadshavare ska besvara erbjudandet om du

  • ansökt om skolbyte från en fristående skola till en kommunal inom Malmö
  • ansökt om skolbyte vid flytt inom Malmö
  • ansökt om skolbyte mellan två kommunala skolor i Malmö under skolbytesperioderna.

Om du ansökt om skolbyte vid flytt från annan kommun till Malmö så behöver du inte besvara beslutet du fått. Skolan kommer ta kontakt med dig. 

Information om att byta skola inom Malmö

Använd blankett om du saknar
e-legitimation

Du ska besvara erbjudande om skolplats via blankett om du saknar e-legitimation. Tänk på att samtliga vårdnadshavare ska underteckna blanketten. Det är också viktigt att blanketten har inkommit till Malmö stad senast sista svarsdatum, annars förlorar ni skolplatsen.

Skicka in blanketten till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Du ska skicka in blanketter i original via post – vi tar inte emot blanketter i form av skärmdumpar eller bifogade filer via e-post.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten