Ej aktuell_TEST_Betalning Borgerlig vigsel i Rådhuset - Bokning

Den här tjänsten kräver inloggning

Ni kan boka tid för borgerlig vigsel i Malmö stads rådhus. Alla borgerliga vigslar äger rum på fredagar eller lördagar och tar cirka 5 minuter.

Mer information om borgerlig vigsel i rådhuset

Handlingar att skicka in före vigseln

Senast två veckor före vigselceremonin ska ni skicka in följande handlingar till Malmö stad:

  • Hindersprövning (original)
  • Intyg om vigsel (original - den blankett du får tillsammans med hindersprövningen från Skatteverket)
  • Uppgifter om folkbokföringsland (behöver inte vara utdrag från Skatteverket eller någon annan myndighet)
  • Ett papper med namn och adressuppgifter till två vittnen (förnamn, ett eller flera efternamn, gatuadress, postnummer och postort)
  • Namn och adressuppgifter till tolk (om ni behöver en)

Observera att den bokade vigseltiden stryks om inte handlingarna kommit in i tid.

Om du saknar e-legitimation

Boka borgerlig vigsel genom att ringa Malmö stad på 040-34 10 00, måndag-fredag klockan 08.00-17.00.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ring i stället Malmö stad på 040-34 10 00.

Skicka in samtliga handlingar via post till

Malmö stad
Vigseladministrationen
205 80 Malmö.

Ni kan också lämna in handlingarna på Stadshusets reception, August Palms plats 1.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Giltig hindersprövning
  • 18 år fyllda
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa