Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg (EPO) - Inrapportering av barnlistor_Marlene test

Den här tjänsten kräver inloggning

Här ska du som är huvudman för en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg (EPO) skicka in de förändringar som skett i verksamheten sedan föregående månad.

Varje månad ska en bekräftelse i e-tjänsten göras, om det finns förändringar i barngruppen eller om det inte finns förändringar i barngruppen.

Du behöver inte rapportera in de barn som tidigare registrerats, om det inte skett någon förändring. 

Det är bara möjligt att skicka in en fil per enhet. Har huvudmannen flera enheter måste varje förskoleenhet rapporteras i varsitt ärende. Huvudmän för enskild pedagogisk omsorg rapporterar in samtliga dagbarnvårdare i samma ärende, i samma fil. 

Du behöver skicka in ett komplett ärende i god tid innan den 20:e varje månad för att förändringar ska hinna rapporteras innan nästa utbetalningskörning. 

Innan du startar e-tjänsten - fyll i filen 

Klicka på knappen "Hämta filen" och hämta den fil som gäller för din verksamhet. 

I filen anger du de förändringar som skett i barngruppen sedan föregående månad. Förändringarna kan exempelvis vara:

  • Barn som börjar i verksamheten 
  • Barn som slutar i verksamheten 
  • Barn som går upp eller ner i tid 
  • Barn som byter kommun 
  • Förändringar i barns start- eller stoppdatum 

Instruktioner för hur du fyller i filen:

När barn ska skrivas in i verksamheten anger du barnets första vistelsedag i kolumnen för ”Datum för förändring” 

I kolumnen för ”Datum för förändring” skriver du datumet för barnets faktiska sista vistelsedag i verksamheten, även om förskolan/den pedagogiska omsorgen har en uppsägningstid kopplat till förskoleavgiften/avgift för epo. 

Ange aldrig namn och personnummer till barn med skyddad identitet på blanketten! När barn med skyddad identitet börjar i din verksamhet ska du innan placering påbörjas meddela detta till Placeringsenheten via telefon för säker hantering av inskrivning. Meddela barnets namn, personnummer och placeringsstart.

Om det finns barn placerade i verksamheten som är folkbokförda i annan kommun väljer du "Annan". Från och med den dagen ett barn folkbokför sig i annan kommun upphör rätten att få ersättning från Malmö stad. Det är då barnets hemkommun som beslutar om grund- och tilläggsbelopp till den pedagogiska omsorgen (8 kap. 21-23 § skollagen).

När ett barn beviljas utökad vistelsetid av rektor eller huvudman ska detta rapporteras in genom att du väljer ”Utökad vistelsetid” i kolumnen för ”Anledning till förändring”. I kolumnen ”Datum för förändring” anger du det datum då beslutet börjar gälla. I kolumnen ”Omfattning” väljer du ”Heltid”. När perioden för utökad vistelsetid har gått ut ska du rapportera detta som en förändring, om förändringen innebär att barnet inte längre går heltid.  

När filen är korrekt ifylld kan du starta e-tjänsten, bifoga filen du fyllt i och skicka in.

Handläggning

En handläggare granskar och registrerar de förändringar du rapporterar in. 
Om ärendet behöver kompletteras kommer en handläggare kontakta dig via Mina sidor. Vi behöver ett komplett ärende i god tid innan den 20:e varje månad för att förändringarna ska hinna rapporteras innan nästa utbetalningskörning. 

De inrapporterade förändringarna stäms av mot förskoleförvaltningens verksamhetssystem för att genomföra nästkommande månads utbetalning av bidrag. 

Har du frågor? 

Vänd dig till fskf.fristaendeforskolor@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa