Grundskola - Ansökan om tidigare start i förskoleklass

Du kan ansöka om att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år tidigare, det vill säga det år barnet fyller fem år.

Skolplacering för barn som vill börja ett år tidigare ges bara i mån av plats efter att barn i skolpliktig ålder har placerats.

Tänk på att

  • du kan enbart ansöka om tidigare start i förskoleklass på de grundskolor som listas i blanketten
  • syskonförtur gäller inte när du ansöker om tidigare skolstart - läs mer om regler för skolplacering
  • samtliga vårdnadshavare ska underteckna ansökan.

Efter att du skickat in ansökan om tidigare start i förskoleklass

När det står klart på vilken skola ditt barn kan beredas en plats kommer rektor på skolan att ta kontakt med dig. Rektor gör en bedömning om ditt barn utifrån utvecklings- och mognadsnivå kan tas emot i förskoleklass. Barnets förskolerektor kommer att kontaktas som ett led i bedömningen. Rektorn på grundskolan fattar sedan beslut om barnet kan börja förskoleklass ett år tidigare.

Skicka in blanketten till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Du ska skicka in blanketten i original via post – vi tar inte emot blanketter i form av skärmdumpar eller bifogade filer via e-post.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se