Misstänkt allergireaktion - Anmälan

I den här e-tjänsten kan du göra en anmälan till miljöförvaltningen om du fått en allergisk reaktion av mat du ätit eller köpt i Malmö. 

Det är livsmedelsföretagarens skyldighet att leverera säkra livsmedel. Om du serverats eller köpt ett livsmedel som du reagerat på, trots att du informerat om din allergi, har livsmedelsföretagaren (till exempel en restaurang eller ett café) begått ett fel. Oftast är felet helt omedvetet och beror på kontaminering (att varor ”smittat” varandra) och brister i kunskap.

Det är viktigt att anmäla allergireaktioner för att miljöförvaltningen ska kunna göra utredning och incidenter kunna undvikas i framtiden.

Du kan göra en anmälan även om du inte fått någon allergisk reaktion, men har uppmärksammat en osäkerhet vid serveringen och kunnat få en möjlig reaktion.

För att kunna göra en så bra utredning som möjligt är det viktigt att du lämnar namn och dina kontaktuppgifter till oss. Du kan välja att inte lämna kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig om vi har behov av ytterligare information. Chansen att vi ska kunna utreda din anmälan minskar då.

För att vi ska kunna göra en bra utredning är det viktigt att formuläret fylls i så noggrant som möjligt.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter från dina sidor.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa