Polygonpunkter och höjdfixar från stomnät - Hämta information eller rapportera skadade eller saknade stompunkter 2023 KOMBI nr2

Via denna tjänst kan du både hämta information om polygonpunkter och höjdfixar i stomnätet eller rapportera saknade eller skadade stompunkter. Tjänsten är kostnadsfri.

Hämta infomation om stompunkter

I tjänsten visas befintliga polygonpunkter och höjdfixar i en digital stomnätskarta. Polygonpunkternas läge redovisas i plan och höjdfixarnas läge redovisas i höjd. 

När du hämtar ut information kan du få max 10 stompunkter per beställning.

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 (EPGS 3008).
Höjdsystem: RH2000.

Rapportera saknade eller skadade stompunkter

Vid mark- och anläggningsarbeten, byggprojekt eller pågrund av trafik kan stompunkter försvinna eller skadas.

Du får gärna anmäla stompunkter som har försvunnit, skadats eller riskerar att försvinna. Då kan vi plocka bort dom från tjänsten och i ett senare skede ersätta dem så att de kan fortsätta att fungera som underlag för mätning i samband med framställning av kartor, fastighetsbildning och utbyggnad av till exempel vägar och byggnader.

 

Mer information om stomnät, polygonpunkter och höjdfixar

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa