Cistern - Anmälan om installation

Anmäl att du ska installera en cistern. Vid installation av cistern som rymmer upp till en kubikmeter ska miljöförvaltningen informeras minst fyra veckor innan installationen.

Till anmälan ska bifogas:

  • Kopia på certifikat/kontrollrapport från tillverkningskontrollen eller återkommande kontroll.
  • Karta/situationsplan som visar cisternens placering och där eventuella vattendrag, vattentäkter, diken och dagvattenbrunnar är markerade.

Mer information om cisterner

För handläggningen kommer miljöförvaltningen att ta ut en avgift.

Du kan välja att ladda ner och fylla i en blankett istället för att använda e-tjänsten. 

Blanketten skickas då till:

Avdelningen för avfall och vatten
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller med e-post till miljo@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa