Cistern - Skrotningsanmälan

Anmälan om skrotning av cistern eller rörledningar för brandfarlig vätska ska göras av den som äger en cistern.

Mer information om vad som gäller för oljecisterner

Du kan välja att ladda ner och fylla i en blankett istället för att använda e-tjänsten. 

Blanketten skickas då till:

Avdelningen för avfall och vatten
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller med e-post till miljo@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa