area-wkt-ulf-2023

Den här tjänsten kräver inloggning

Via denna tjänst kan du beställa ett utdrag från primärkartan i formaten dwg eller pdf. 

Ett utdrag från primärkartan används som ett underlag till en situationsplan, och vid projektering och planering. 

Här kan du läsa mer om vad en situationsplan är

Läs mer om primärkarta och prisuppgifter vid beställning av utdrag

Pdf-formatet som tjänsten erbjuder

  • Tilläggsinformation utöver innehåll i standardvarianten (exempelvis höjdinformation)
  • Önskemål om annat A-format än A3
  • Önskemål om annan skala än 1:400 eller 1:1000
  • Önskemål om särskild geografisk del av stor fastighet

Kostnad enligt gällande taxa för nedlagd arbetstid, 1 tim 938 kr inkl moms (750 kr exkl moms).
Kostnaden gäller per uttag. Vid flera samtida uttag kan kostnaden komma att öka beroende på nedlagd tid.

Standard pdf - kostnadsfritt

Om du är i behov av ett enklare utdrag från primärkartan i pdf ska du använda tjänsten:

Primärkarta - beställ utdrag i pdf och spara ner direkt (kostnadsfritt)

Dwg-fil 

  • För CAD-modeller
  • Innehåller alla företeelserna i primärkartan

Kostnad enligt gällande taxa för nedlagd arbetstid, 1 tim 938 kr inkl moms (750 kr exkl moms).
Kostnaden gäller per uttag. Vid flera samtida uttag kan kostnaden komma att öka beroende på nedlagd tid.

Du får prisuppgift efter inskickad beställning

Därefter kan du själv välja om du vill köpa primärkartan eller inte.
Konsult åt förvaltning på Malmö stad interndebiteras.

Kompletta ärenden handläggs inom fem arbetsdagar.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetens namn eller områdets avgränsning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa