Låna skräpplockarkit - TESTESTTESTOCHTEST

Om du och en grupp vänner, kollegor eller en förening i Malmö vill plocka skräp tillsammans kan ni låna skräpplockarkit från Malmö stad. Det är ett enkelt och roligt sätt att organisera en städinsats på ett säkert sätt. Det kostar inget att låna utrustningen och ni hämtar utrustningen från en av två städlådor.

Ett skräpplockarkit innehåller:

  • handskar
  • sopsäckar
  • skräpplockarpinne

Hur du hämtar och lämnar utrustningen

Du har möjligt att hämta och lämna utrustningen från en av våra två självservande städlådor i Malmö:

Tillsammans med Malmö stad bestämmer ni när utrustningen ska hämtas och lämnas.

Hur du slänger eller lämnar skräpet du plockat upp

Det är viktigt att du slänger skräpet på rätt sätt genom att lämna på närmaste återvinningsstation eller en papperskorg. Om du lägger det i ditt eget restavfall bör det ha ett lock. Tänk på att inte lämna sopor bredvid en full behållare då det lockar till sig skadedjur som råttor.

Malmö stad har också möjlighet att hämta upp skräpet. Då kommer vi gemensamt överens om en plats och tid för upphämtning.

Om ni är fler än 40 personer som ska plocka skräp

Om ni är fler än 40 personer som ska plocka skräp är det inte säkert att Malmö stad har tillräckligt med utrustning ute på plats för alla deltagare. Mejla istället fastighets- och gatukontoret via renstad@malmo.se så hittar vi en lösning som passar era behov.

Plocka på ett säkert sätt

Plocka gärna skräp på trottoarer, parker och längs med stranden. Malmö stad avråder från att plocka skräp vid bilvägar och järnvägar eftersom det finns en högre risk för olyckor. Tänk på att din insats är frivillig och bör täckas av din egen försäkring, då Malmö stad inte tar ansvar för frivilligt arbete.

Farliga eller stora föremål

Hittar du skräp som är farligt, som glasbitar eller kanyler,  eller föremål som är för stora för att plocka med sig vill vi att du istället skickar in en felanmälan till oss. Då skickar vi ut personal som kan ta hand om skräpet på ett säkert sätt. 

E-tjänst för felanmälan och synpunkter på stadsmiljön

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stads kontaktcenter via telefonnummer 040-34 10 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa