A Bygglov och anmälan ? Guide till rätt kartunderlag TEST 2024

Här kan du enkelt få veta vilken karta du ska beställa till ditt bygglov eller anmälanärende genom att svara på några frågor. 

I samband med ansökan om bygglov eller anmälan behöver du vanligen lämna in någon form av kartunderlag. Vilket sorts underlag som krävs till just ditt projekt kan vara olika beroende på vad du ska göra eller hur din fastighet och byggnation är utformad. 

En korrekt beställning kan spara dig både tid och pengar. För att ta reda på vilket kartunderlag du ska beställa följer du bara guiden. 

Här kan du läsa mer om de olika typerna av kartunderlag som kan vara aktuella: 

(Vi ser behov av en sammanslagen sida på malmo.se ”Kartunderlag för bygglovs- och anmälanärenden”. Har eventuellt funnits tidigare, finns kanske fortfarande men att vi inte hittar den?)

Guiden ger bara svar på vilken typ av kartunderlag du behöver. Ibland kan du behöva beställa tillägg till kartunderlaget, exempelvis markhöjder eller inmätning av en byggnads placering. Handläggaren som hanterar din anmälan eller ansökan om lov informerar dig i så fall.

Om du redan vet vilket kartunderlag du behöver kan du gå direkt till e-tjänsten för beställning: länk till beställningstjänsten (finns ej än)

Vill du få rådgivning av handläggare kan du kontakta Malmö stads kontaktcenter: kontaktuppgifter.
 

Är du osäker på något ord eller begrepp kan du slå upp det här. 
(Länk till begreppsbanken bör nog ligga inne i guiden, se förslag till text där i separat dokument.)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa