Medelstor förbränningsanläggning - Registrering

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna information om den till tillsynsmyndigheten.

Medelstora förbränningsanläggningar

Anmäl att du ska driva en medelstor förbränningsanläggning till miljöförvaltningen innan den ska tas i drift. 

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade. 

I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. 

Förordning (2018:471) på riksdagens webbplats.

I förordningen framgår krav på registrering och bestämmelser om hur sammanräkning av enskilda pannors effekt ska göras för att bedöma en anläggnings storlek. Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning där kommunen är tillsynsmyndighet är skyldig att registrera den hos miljöförvaltningen.

När ska registreringen göras?

Nya anläggningar

Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 19 december 2018.

Övriga anläggningar

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, har dispens från registrering till 2024 eller 2029 beroende på vilken anläggningseffekt verksamheten har.

  • Om effekten är högre än 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2024.
  • Om effekten är max 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2029.

Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, ska du istället göra registreringen hos dem. Om du är osäker på vilken som är din verksamhets tillsynsmyndighet, hör av dig så hjälper vi dig. 
Registrera medelstor förbränningsanläggning på länsstyrelsens webbplats

Tillstånds- eller anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

Utöver registrering kan det även krävas anmälan eller tillstånd för miljöfarlig verksamhet (enligt 9 kapitlet i miljöbalken). Läs mer på sidan om anmälningsplikt och tillståndsplikt för miljöfarlig verksamhet. 
Miljöfarliga verksamheter

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Kontakta istället miljöförvaltningen via telefonnummer 040-34 35 15. Telefontider: vardagar 08.30-12.00 och 13.00-15.30.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa