Test_Anmäla bristande digital tillgänglighet hos Malmö stad

Här kan du anmäla brister som du anser inte lever upp till kraven på digital tillgängligheten i någon av Malmö stads digitala miljöer.

Du kan anmäla bristande digital tillgänglighet på

  • Malmo.se
  • sjalvservice@malmo.se
  • appar
  • etc...

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa