Odlingslott - uppsägning

Den här tjänsten kräver inloggning

Om du vill säga upp din odlingslott gör du det genom att starta e-tjänsten och följa stegen. Ange personuppgifter samt anledning till din uppsägning.

Tänk på att du måste säga upp din odlingslott minst tre månader (30 september) innan avtalstidens slut.

Du ansvarar för att hålla odlingslotten i städat skick fram till 31 december.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa