Blomlådor på din gata - Ansök om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som bor på en gata med små bostadshus kan ansöka om att placera ut blomlådor för att öka trivsamheten på din gata. Blomlådorna får sättas upp från 1 maj till 1 november varje år. 

Innan du ansöker är det viktigt att du läser igenom villkor för ansökan samt riktlinjerna för blomlådornas placering och utformning.

Villkor och riktlinjer för blomlådor

Tänk på att:

  • Ansökan ska gälla ett jämt antal blomlådor (minst två)
  • Ansökan gäller för ett år i taget vilket innebär att du behöver ansöka på nytt varje år.

Du måste samla in godkännande från alla påverkade hushåll på din gata

För att ansöka om att placera blomlådor på din gata behöver du godkännande från alla hushåll som påverkas av blomlådorna. Exempelvis ett hushåll som har en in- och utfart nära en blomlåda. 

För att samla in godkännande från påverkade hushåll på din gata gör du så här:

  1. Ladda ner Malmö stads mall för godkännande från grannar från den här sidan.
  2. Skriv ut mallen och samla in namn, adress, telefonnummer och signatur från varje hushåll på din gata.
  3. Skanna in den ifyllda mallen och bifoga den till din ansökan.

Om inte godkännande från alla hushåll på gatan som påverkas har samlats in kan det leda till att din ansökan nekas.

Kostnad för att ansöka 

För att ansöka om att placera ut blomlådor på din gata måste du betala en handläggningsavgift på 250 kronor. Du betalar i samband med att du ansöker i e-tjänsten. Du betalar för ansökan även om den inte blir godkänd.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället fastighets- och gatukontoret via blomlada.fgk@malmo.se.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa