Blomlådor som trygghetsåtgärd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som bor på en villagata kan ansöka om att sätta upp blomlådor för att öka tryggheten på din gata. Blomlådorna får sättas upp från 1 maj till 1 november varje år. De är du själv tillsammans med dina grannar som ansvarar för att sätta upp och underhålla blomlådorna. 

Ansökningsperiod 

Det går att ansöka om att sätta ut blomlådor på din gata från 1 januari till sista mars varje år. Du får besked om du får sätta upp blomlådor senast en månad innan du får sätta upp blomlådorna på din gata. 

Förutsättningar för att ansöka om blomlådor 

 • Du ansöker om att bygga blomlådor i minst ett par. Det måste alltid vara par av blomlådor utplacerade på gatan. 
 • Blomlådorna får bara placeras på en villagata utan busstrafik. 
 • Du måste bo på den gata där blomlådorna ska placeras. Det är också viktigt att Malmö stad kan kontakta dig vid behov under hela perioden blomlådorna står utplacerade.  
 • Alla grannar på gatan måste godkänna att blomlådorna sätts upp. 
 • Det är du själv tillsammans med dina grannar som ansvarar för att bygga och underhålla blomlådorna. 
 • Blomlådorna måste uppfylla Malmö stads utformnings- och placeringsregler. 
 • Blomlådorna ska vara planterade med blommor under hela den period de har tillstånd att stå uppe. 

Gator som lämpar sig för att sätta ut blomlådor 

Blomlådor passar bäst på gator där det redan är lätt att ta sig fram. Det finns dock gator där det inte är bra att sätta upp blomlådor. Orsakerna kan vara att de kan göra det svårare att röra sig på gatan eller att de blockerar sikten. 

Det inte är tillåtet att placera blomlådor på gator där det kör bussar. 

Godkännande från alla grannar på gatan

För att ansöka om att placera blomlådor på din gata i Malmö behöver du godkännande från alla grannar på gatan.

 1. Ladda ner mall: Hämta Malmö stads mall för godkännande från grannar.
 2. Skriv ut och samla in alla uppgifter: Skriv ut mallen och samla namn, adress, telefonnummer och signatur från varje hushåll på din gata.
 3. Skanna och bifoga: Skanna in den ifyllda mallen och bifoga den till din ansökan.

Om informationen om någon granne saknas kan det leda till att din ansökan nekas.

Kostnad för att ansöka 

För att ansöka om att placera ut blomlådor på din gata måste du betala en handläggningsavgift på 250 kronor. Du betalar i samband med att du ansöker i e-tjänsten. Du betalar för ansökan även om den inte blir godkänd. 

Efter du skickat in din ansökan 

När Malmö stad har tagit emot din ansökan kommer en handläggare att bedöma om gatan passar för utplacerade blomlådor. Blir det ett positivt besked kan du börja bygga blomlådorna. Från och med den 1 maj får du placera ut dem på gatan. 

Om din ansökan blivit godkänd och blomlådorna är utplacerade 

När blomlådorna är utsatta på gatan kommer Malmö stad kontrollera att de är byggda korrekt och placerade på rätt plats. Det är viktigt att de inte är en fara för människor som går förbi och att de inte hindrar ambulanser, polis och räddningstjänst från att komma fram. 

Om du som ansvarar för blomlådorna inte följer stadens riktlinjer kommer Malmö stad först att be dig att rätta till blomlådorna. Om du inte justerar blomlådorna efter det kommer Malmö stad att ta bort blomlådorna. Du kommer också behöva betala en extra avgift (vite).  

Hur en blomlåda ska se ut och konstrueras 

Hur en blomlåda ska se ut (länk till bild) 

Ritningspecifikationer för blomlåda (länk till bild) 

Specifikationer för varje del av blomsterlådan​

 • Antal: 4 stycken 

 • Mått: Varje ben är 75 mm breda, 75 mm tjocka och 600 mm långa. 

 • Antal: 16 stycken 

 • Mått: Varje sarg är 22 mm tjocka, 95 mm breda och 1000 mm långa. 

 • Ytorna är släta (hyvlade) och kanterna är rundade

 • Antal: 12 stycken 

 • Mått: Varje bräda är 22 mm tjocka, 45 mm breda och ungefär 900 mm långa. 

 • Ytorna är släta (hyvlade) och kanterna är rundade. 

 • Antal: 3 stycken 

 • Mått: Varje stöd är 38 mm tjocka, 95 mm breda och ungefär 975 mm långa. 

 • Material: 12 mm tjock, vattenfast plywood. 

 • Specifikation: Plywooden är försedd med 6 hål för vattenavlopp. Varje hål har en ungefärlig radie på 20 mm. 

Malmö stad bidrar med 4 reflexer per blomsterlåda som är minst 10 cm x 40 cm. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa