Mange Hygienisk behandling - Anmälan om verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning

Barberare, öronhåltagare, frisörer och andra salonger som använder stickande och skärande verktyg såsom skalpeller, rakknivar, rakblad (mot hud) måste anmäla sin verksamhet sedan ny lag trädde i kraft den 1 juli 2021. Om nya lagen och förordningen.

Exempel på verksamhet som inte behöver anmäla sig till miljöförvaltningen:

Salonger och verksamheter som inte använder rakblad eller liknande mot hud, till exempel salonger som endast använder sax för att klippa hår, eller klippmaskin där rakbladet inte går direkt mot huden, eller frisörer som använder rakblad mot hår och inte hud.

Det kan vara en person eller ett företag/studio/verksamhet som anmäler. Har du ambulerande verksamhet (till exempel på mässor och event) ska även en sådan verksamhet anmälas.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. 

Förändringar i verksamheten ska anmälas

Om du driver en anmälningspliktig verksamhet och planerar förändringar eller utökad verksamhet, till exempel flytt till annan lokal eller om det ska göras större lokalförändringar som till exempel ombyggnation eller tillbyggnader innebär i regel alltid anmälningsplikt. Det ska anmälas till miljöförvaltningen antingen genom att använda anmälningsblanketten på denna sidan eller genom att e-posta till miljo@malmo.se. Tänk på att vissa ändringar eller utökningar kan innebära behov av tillsynsbesök, vilket kan medföra en avgift.

Mer information om hygieniska verksamheter och vilka som omfattas av anmälningsplikt

Till anmälan ska du bifoga:

  • Planritning över hygienlokalen som visar behandlingsplatser, ventilationsventiler, tvättställ för handtvätt, utslagsvask (för fotvårdslokal), utrymme för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, toaletter, städutrymme med utslagsvask och frånluftsventilation
  • Luftflödesprotokoll
  • Beskrivning av hygienrutiner vid ingrepp och före, under, efter behandling
  • Beskrivning av rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument och redskap; uppgifter om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll eller engångsmaterial
  • Redovisning av information till kunder före och efter behandling samt skötselråd
  • Kemikalieförteckning. Se mall för enkel kemikalieförteckning på malmo.se.
  • Beskrivning av rutin för transport av stickande/skärande avfall.
  • Beskrivning av rutin för hantering av klagomål. 
  • Beskrivning av rutin för daglig städning av lokalen.
  • För tatuering: Redovisning av information som du ger till kunder om tatueringsfärger (Exempel finns under knappen "Hämta blanketter")

Avgift

När du anmäler din verksamhet måste du betala en avgift till miljöförvaltningen. Hur stor avgiften bli beror på hur många timmar miljöförvaltningen behöver lägga på att handlägga ärendet. För att hålla nere kostnaderna är det viktigt att anmälan är så komplett som möjligt. Läs därför genom anmälan noggrant. Hygieniska verksamheter som betalar betalar en årlig tillsynsavgift är de verksamheter som bedöms innebära en större risk: tatuerare, salonger som arbetar med microblading, kosmetisk tatuering, hijama med mera. Verksamheter med lägre risk (barberare, frisörer, fotvårdare som använder kniv/rakblad/skalpell) betalar ingen årsavgift utan timdebiteras istället. Malmö stads taxa.

Om du saknar e-legitimation

Ladda ner blanketten och fyll i istället för att använda e-tjänsten. Skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller med e-post till miljo@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa