Marcus_Konstmuseets fondbidrag och stipendium för bildkonstnärer - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Malmö Konstmuseum delar årligen ut fondbidrag och stipendier till konstnärer som är födda och/eller bosatta i Skåne.

Ansökan är öppen i januari varje år.

Fondbidrag riktas till äldre eller sjuka bildkonstnärer.

Stipendier riktas till yngre, lovande bildkonstnärer.

Denna ansökan gäller följande fonder:

  • Ellen Trotzigs fond
  • Aase & Richard Björklunds fond
  • Emil Olssons fond

Vill du ansöka om både fondbidrag och stipendier behöver du göra två separata ansökningar.

Krav för att få fondbidrag eller stipendium

Information om fonder och stipendier

Obligatoriska bilagor till ansökan

  • CV (antingen som bifogad fil eller ifyllt direkt i ansökan).
  • Bilddokumentation över ditt konstnärskap.
  • Läkarintyg vid ansökan om fondbidrag. En kopia skickas till Malmö konstmuseum via post.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut dig utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra dig om att du fortfarande är inloggad. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om du har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö Konstmuseum via telefonnummer 040-34 44 03.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att du är en konstnär som är född och/eller bosatt i Skåne
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa