Klimatkontrakt Malmö - Ansökan för föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning

Ett undertecknande innebär att vi tillsammans gör olika insatser för ett klimatneutralt Malmö 2030. Klimatkontraktet riktar sig till föreningar som har verksamhet i Malmö. 

Du som är styrelsemedlem eller motsvarande i en förening, verksam i Malmö, kan välja att teckna ett klimatkontrakt med Malmö stad. I kontraktet uttrycker parterna en gemensam viljeriktning att uppnå ett klimatneutralt Malmö 2030 och bidra till det globala målet att bekämpa klimatförändringarna. I kontraktets bilaga listas åtagande genom vilka Malmö stad respektive föreningen kommer verka för att ställa om Malmö. Föreningen kan även välja att peka på särskilt intressanta omställningsområden att samverka och kraftsamla kring. 

Om föreningen önskar utöka eller förändra era insatser och ert engagemang i klimatfrågan finns det möjlighet att teckna nytt kontrakt via e-tjänsten.

För mer information om klimatkontrakt besök malmo.se/klimatkontrakt

Är du aktör inom en branschorganisation, ett lärosäte eller forskningsinstitut? – hör istället av dig direkt till klimatkontrakt@malmo.se

Inne i e-tjänsten

  • Fyll i kontaktuppgifter och din roll i föreningen
  • Bekräfta gemensam viljeinriktning att uppnå ett klimatneutralt Malmö 2030
  • Ange eventuella omställningsområden
  • Välj minst ett klimatåtagande som er förening ska uppfylla
  • Signera med e-legitimation

Efter att du skickat in ansökan

Miljöförvaltningen kommer på kommunstyrelsens ordförandes respektive kommunalrådet för miljö och services vägnar granska inkomna uppgifter. Är allt i sin ordning genereras ett kontrakt som föreningen erbjuds. Kontraktet skickas via e-post och innehåller era val samt inskannade signaturer från kommunalråden. Efter föreningen mottagit kontraktet har ni möjlighet att skriva ut och själva signera det.

Skyddade personuppgifter


Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället miljöförvaltningen via telefonnummer 040-34 35 15 eller besök oss på Bergsgatan 17 i Malmö. Våra öppettider är vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa