Donationer för vuxna - Ansökan

Du som är folkbokförd i Malmö och över 18 år kan ansöka om donationer för vuxna ur några av de stiftelser som Malmö stad förvaltar.

Har du inte möjlighet att skriva ut ansökningsblanketten själv kan du också beställa den via telefon på 040-34 11 32 och hämta i receptionen på stadshuset, August Palms plats 1. 

Läs gärna igenom vad som gäller för donationer till privatpersoner innan du ansöker.

Om donationer för privatpersoner

Vem kan ansöka?

För att du ska ha rätt att söka donationer för vuxna gäller följande:

 • Du ska vara över 18 år och folkbokförd i Malmö. 
 • Din inkomst år 2023 ska vara lägre än 229 200 kronor (gäller ansökan under år 2024).
 • Du får ha högst 57 300 kronor sammanlagt på dina konton.
 • Är du gift eller sambo ska du och din partner ansöka via samma blankett.

Vill du veta mer om stiftelsernas ändamål har Malmö stad en lista på samtliga stiftelser som staden förvaltar.

Malmö stads stiftelser

Ansökningsperiod och utdelning

Du kan ansöka från januari till och med den 1 oktober. Om den 1 oktober är en lördag eller söndag måste du lämna in ansökan senast fredagen före sista ansökningsdag. Ansök gärna så tidigt på året som möjligt, då några stiftelser har sista ansökningsdag den 15 mars, april och juli.

Malmö stad delar ut donationer till vuxna vid olika tillfällen under året, men vanligtvis i december.

Handlingar som du ska skicka med ansökan

 • Årsbesked från din bank som visar sammanlagt saldo på alla dina konton den 31 december föregående år.
 • En kopia på Skatteverkets senaste, fastställda besked om din slutliga skatt.
 • En kopia på din senaste hyresavi eller motsvarande.
 • En kopia på utbetalningsbesked från Försäkringskassan om du får ersättning från dem.
 • En kopia på utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten (eller motsvarande myndighet i andra länder) om du får pension.
 • Beräkningsunderlag för de tre senaste utbetalningarna om du får ekonomiskt bistånd (socialbidrag).
 • Kostnadsförslag i original med datum och underskrift (max 1 år gammalt)
 • Intyg eller kostnadsförslag i original med datum och underskrift (till exempel läkarintyg, kostnadsförslag från optiker eller tandläkare) om du söker donationer för vård (max 1 år gammalt)
 • Förordnande gällande god man eller förvaltare om du har en sådan.

Tänk på att ansökningar utan någon av ovanstående handlingar inte behandlas.

Skicka in ansökan

Du skickar ansökningsblanketten och handlingarna med post till:

Malmö stad

Stadskontoret Donationer

205 80 Malmö

När du skickar in din ansökan, häfta inte ihop dina papper. Använd inte heller gem eller liknande.