Social samfond för barn - Ansökan för förskola, grundskola och förening

Grundskolor, förskolor och föreningar kan ansöka om donationer från Malmö kommuns sociala samfond för barn. Donationerna som ni söker får aldrig gå till saker som kommunen är skyldig att betala för, exempelvis material av olika slag, löner och hyror.

Ni kan också beställa ansökningsblanketter via telefon på 040-34 11 32 och hämta i receptionen på stadshuset.

Tänk på att:

  • Barnen ska gå på förskola eller i årskurs F-3 i Malmö.
  • Ni ska endast uppge vad ni söker pengar för – ni ska alltså inte beskriva vad ni idag inte har eller inte kan göra.
  • Ofullständig eller felaktig ansökan kommer att få avslag.

Vill du veta mer om stiftelsernas ändamål har Malmö stad en lista på samtliga stiftelser som staden förvaltar.

Malmö stads stiftelser

Ansökningsperiod och utdelning

Ansökningsperioden för donationer från social samfond för barn är den 1 februari-15 mars. Om den 15 mars är en lördag eller söndag måste du lämna in ansökan senast fredagen före sista ansökningsdag.

Malmö stad delar ut donationerna i maj. 

Detta ska förskolor och grundskolor ange i ansökan

  • Alla förskolor och grundskolor som ansöker måste ange Kostnadsställe i ansökan för att kunna få donationer ur stiftelsen.
  • Ni får göra en ansökan per avdelning eller klass och ni får inte ansöka för kommande klasser. 
  • Ni ska ange max 6 avdelningar eller klasser per ansökan.
  • Skolklasser och fritidshem ska inte använda samma blankett även om ni tillhör samma grundskola.
  • Förskolor ska ange samtliga avdelningar som söker på samma blankett. Har ni fler än 6 avdelningar kan ni använda 2 blanketter.
  • Fritidshem ska ange både avdelning på fritidshemmet, vilka skolklasser barnen kommer från och hur många barn det är från varje klass.

Skicka in ansökan

Ansökan skickas till:

Malmö stad

Stadskontoret Donationer

205 80 Malmö

När ni ska skicka in ansökan, häfta inte ihop papperna. Använd inte heller gem eller liknande.