Boendeparkering - Ansök

Här kan du som är folkbokförd på en godkänd adress i ett boendeparkeringsområde och har ett godkänt fordon registrerat i ditt namn ansöka om ett digitalt tillstånd för boendeparkering.

Du ska använda denna e-tjänst för att ansöka om

  • du har ett godkänt fordon utan körförbud som är registrerat i ditt namn
  • du är folkbokförd på en godkänd adress inom ett boendeparkeringsområde i Malmö.

Då ska du inte använda denna e-tjänst

Använd inte denna e-tjänst om du

  • har förmånsbil som anställd eller egenföretagare

  • har ett fordon registrerat i annat land

  • bor tillfälligt i Malmö på grund av arbete eller studier. 

Du ska i stället använda vår andra e-tjänst för ansökan om särskilt digitalt tillstånd.

Ansök om boendeparkering för särskilda tillstånd

Är du osäker på om du ska ansöka om vanligt eller särskilt tillstånd för boendeparkering? Då kan du göra vårt quiz eller läsa mer om regler och villkor.

Quiz: Ta reda på om du har rätt till boendeparkering

Regler och villkor för boendeparkering

Om du saknar e-legitimation 

Kontakta Malmö stads kontaktcenter via telefonnummer 040-34 10 00 för att påbörja din boendeparkeringsansökan om du inte har e-legitimation. 

Skyddade personuppgifter 

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället fastighets- och gatukontoret via telefonnummer 040-34 14 50. Telefontider: vardagar klockan 9.30 – 11.30. 

Följande behövs för e-tjänsten