Insatser enligt LSS och SoL - Ansökan

Personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan ansöka om olika sorters stöd i form av insatser enligt LSS eller socialtjänstlagen (SoL).

Innan du ansöker

Om det är första gången du ansöker eller om du inte vet vilken blankett du ska använda är det bra om du först läser igenom hur du ansöker.

Så ansöker du om insatser inom LSS eller SoL

Läs också gärna igenom vilka stöd och insatser som Malmö stad erbjuder.

Stöd och insatser för personer med funktionsnedsättning

Vem kan skicka in ansökan?

Ansökan om insatser enligt LSS eller SoL kan antingen skickas in av dig själv, vårdnadshavare, god man, förvaltare eller fullmaktshavare.
Är du vårdnadshavare och har gemensam vårdnad av barnet ska båda vårdnadshavare underteckna ansökan.

Bifoga handlingar till ansökan

Till din ansökan kan du behöva bifoga

  •  Medicinskt intyg gällande din funktionsnedsättning.
  •  Registerutdrag (om du gör ansökan som god man eller förvaltare).
  •  Fullmakt (om du gör ansökan som fullmaktsinnehavare).

Skicka in ansökan

Skicka in ansökan med brev till:

Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen

Avd myndighet och socialpsykiatri, enhet myndighet

Fänriksgatan 1

205 80 Malmö

Tänk på att vi inte tar emot ansökningar via e-post!