Redovisning tvåårigt organisationsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning

Organisationer som har beviljats tvåårigt organisationsbidrag ska årligen inkomma med redovisning av föregående år. Redovisningen av verksamhetsåret 2023 ska inkomma mellan 1 maj och 1 juni 2024.

OBS: Har din organisation beviljats tvåårigt verksamhetsbidrag? Då ska ni skicka in redovisningen här: LÄNK TILL ANDRA TJÄNSTEN

 • Redovisningen ska avse år 2023.

 • Redovisningen ska inkomma mellan 1 maj och 1 juni 2024.

 • Det är organisationens stadgeenligt valda styrelse som ansvarar för organisationens redovisning

 • Redovisningen får inte innehålla felaktiga uppgifter eller ogiltiga underlag. ​​​​​​

 • Redovisningen ska vara fullständig för att den ska godkännas. Om redovisningen inte är fullständig ska organisationen inkomma med komplettering på det sätt och inom den tidsperiod som ansvarig handläggare uppger.

 • Om redovisningen inte godkänns trots att organisationen har kompletterat kan bidraget pausas eller återkrävas.

 • Underskrivet årsmötesprotokoll från 2024

 • Underskrivet protokoll från konstituerande styrelsemöte från 2024

 • Fastställd verksamhetsberättelse från 2023
   
 • Fastställd balans- och resultaträkning från 2023
   
 • Underskriven revisionsberättelse från 2023
  ​​​

Bra att veta

Spara och överlåt ärenden

På Mina sidor kan du också överlåta sparande ärenden till någon annan. Klicka på Överlåt ärende och fyll i uppgifterna. Om du inte fyller i e-postadress eller mobilnummer kan personen hitta det överlåtna ärendet genom att logga in på Mina sidor.

Kontaktuppgifter

Handläggare

asf.organisationsstod@malmo.se

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden

asf@malmo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa