Redovisning tvåårigt verksamhetsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning

Organisationer som har beviljats tvåårigt verksamhetsbidrag ska årligen inkomma med redovisning av föregående år. Redovisningen av verksamhetsåret 2023 ska inkomma mellan 1 maj och 1 juni 2024.

OBS: Har din organisation beviljats tvåårigt organisationsbidrag? Då ska ni skicka in redovisningen här: Redovisning tvåårigt organisationsbidrag

 • Redovisningen ska avse år 2023.

 • Redovisningen ska inkomma mellan 1 maj och 1 juni 2024.

 • Det är organisationens stadgeenligt valda styrelse som ansvarar för organisationens redovisning

 • Redovisningen får inte innehålla felaktiga uppgifter eller ogiltiga underlag. ​​​​​​

 • Redovisningen ska vara fullständig för att den ska godkännas. Om redovisningen inte är fullständig ska organisationen inkomma med komplettering på det sätt och inom den tidsperiod som ansvarig handläggare uppger.

 • Om redovisningen inte godkänns trots att organisationen har kompletterat kan bidraget pausas eller återkrävas.

 • Underskrivet årsmötesprotokoll från 2024

 • Underskrivet protokoll från konstituerande styrelsemöte från 2024

 • Verksamhetsberättelse från 2023. Verksamhetsberättelsen ska enbart avse den verksamhet som ni har beviljats bidrag till och vara tydligt avgränsad från organisationens övriga verksamhet.
 • Ekonomisk redovisning för 2023. Redovisningen ska innehålla separata budgetposter och verksamhetens samtliga intäkter och kostnader ska framgå. Vidare ska den ekonomiska redovisningen enbart avse den verksamhet som ni har beviljats bidrag till och vara tydligt avgränsad från organisationens övriga ekonomi
 • Organisationens fastställda resultat- och balansräkning för 2023
 • Organisationens underskrivna revisionsberättelse för 2023
  ​​​

Bra att veta

Spara och överlåt ärenden

På Mina sidor kan du också överlåta sparande ärenden till någon annan. Klicka på Överlåt ärende och fyll i uppgifterna. Om du inte fyller i e-postadress eller mobilnummer kan personen hitta det överlåtna ärendet genom att logga in på Mina sidor.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa