Boendeparkering - Byt fordon, byt fordon tillfälligt eller uppdatera din adress (TEST NY)

Här kan du som har ett digitalt tillstånd för boendeparkering byta fordon, göra ett tillfälligt fordonsbyte eller ändra din adress om du har flyttat. Du kan också ändra dina kontaktuppgifter.

Är du osäker på om ditt nya fordon eller din nya adress är godkända för boendeparkering? Då kan du göra vårt quiz eller läsa om regler och villkor.

Quiz: Ta reda på om du har rätt till boendeparkering

Byta fordon eller flytta med ditt tillstånd för boendeparkering

Byta fordon

I e-tjänsten kan du byta till ett annat fordon som är kopplat till ditt tillstånd. Du behöver vara registrerad som ägare till fordonet och fordonstypen måste vara godkänd för boendeparkering.

Byt fordon tillfälligt

Du kan registrera ett annat tillfälligt fordon i upp till 30 dagar som är kopplat till ditt tillstånd i e-tjänsten. Detta kan du göra högst tre gånger per år.

Uppdatera din adress vid flytt

Om du flyttar till ett annat boendeparkeringsområde upphör ditt tillstånd att gälla och du måste registrera din nya adress i e-tjänsten. Om du flyttar till en godkänd adress inom samma boendeparkeringsområde behöver du uppdatera din adress innan tillståndets slutdatum. Du hittar slutdatumet i e-tjänsten.

Skyddade personuppgifter 

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället fastighets- och gatukontoret via telefonnummer 040-34 14 50. Telefontider: vardagar klockan 9.30 – 11.30. 

Följande behövs för e-tjänsten