Förskola Tempus Hemma - Anmäl frånvaro, ledighet och lägg schema

Tempus Hemma är ett enkelt digitalt verktyg som du som vårdnadshavare kan använda för frånvaroanmälan, ledighet och schema i förskolan. 

I Tempus Hemma kan du som vårdnadshavare

 • lägga in schema för ditt barn
 • anmäla frånvaro och lägga in ledighet
 • få aviseringar när ditt barn checkas in och ut
 • ta emot meddelanden och bilder
 • se tidsbokningar och kalenderhändelser
 • meddela om en annan person får hämta ditt barn en specifik dag.

Tempus - digital kommunikation med förskolan

Instruktioner för Tempus Hemma

Schemaläggning/anmäla ledighet

 1. Tryck på den gröna plusknappen.
 2. Välj Nytt schema eller Ny ledighet.
 3. Markera dagar.
 4. Välj barn och lägg till tider.
 5. Fyll i övrig information vid behov.
 6. Det går även att trycka på en enskild dag på översikten för att lägga schema eller ledighet.
 7. För att kopiera schema välj istället Kopiera.

Anmäl frånvaro

 1. Tryck på den gröna plusknappen.
 2. Välj Ny frånvaro (välj inte ”Ny ledighet”).
 3. Välj barn.
 4. Markera dagar.
 5. Välj del av dag eller hel dag.
 6. Tryck på knappen Anmäl frånvaro.

Om du har frågor

Har du frågor om Tempus Hemma kan du vända dig till personalen på ditt barns förskola.