Gymnasieskola - Ansökan om skolbiljett och reseersättning

Du kan ansöka om busskort med skolbiljett om du går på en fristående gymnasieskola i Malmö eller på en skola i en annan kommun. I vissa fall kan du ansöka om kontant reseersättning, antingen i kombination med skolbiljett eller i stället för skolbiljett.

Går du på en kommunal gymnasieskola i Malmö och kan resa med allmän kollektivtrafik? Då ska du inte ansöka om skolbiljett eller reseersättning. Du kommer få ett busskort med skolbiljett hemskickat till dig. 

Tänk på att du behöver uppfylla vissa krav för att ha rätt till skolbiljett eller kontant ersättning. 

Om skolbiljett och reseersättning i gymnasieskola

Så ansöker du om busskort med skolbiljett

Om du går på en fristående gymnasieskola i Malmö eller på en skola i en annan kommun och uppfyller kraven för skolbiljett kan du ansöka om busskort med skolbiljett. 

Använd blanketten Ansökan om busskort med skolbiljett. 

Så ansöker du om kontant reseersättning

Det finns 3 olika blanketter för ansökan om kontant ersättning under "Visa blanketter". Nedan får du veta vilken blankett du ska använda för din ansökan.

Den kontanta ersättningen betalas ut till det konto som du anger i din ansökan. Tänk på att ersättningen betalas ut månadsvis efter att du skickat in kvitto eller annat underlag som visar de faktiska kostnaderna.

Blanketten Ansökan om kontant ersättning

Använd denna blankett om

  • avståndet till närmsta hållplats är mer än 4 kilometer från din folkbokföringsadress
  • kollektivtrafik helt saknas där du är folkbokförd
  • den allmänna kollektivtrafiken kör mindre än en tur per timme
  • du studerar utanför zonen för Skånetrafikens skolbiljett
  • du studerar i ett grannland
  • du har arbetsförlagt lärande (APL) som pågår under kvällar eller helger.

Tillsammans med ifylld blankett ska du skicka in kvitto eller annat underlag som styrker dina resekostnader.

Blanketten Ansökan om kontant ersättning vid särskilda skäl

Använd denna blankett om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik på grund av funktionsnedsättning. Tänk på att du inte kan få reseersättning vid tillfällig funktionsnedsättning på grund av olycksfall.

Tillsammans med ifylld blankett ska du skicka in

  • kvitto eller annat underlag som styrker resekostnaderna
  • läkarintyg, färdtjänstbeslut eller motsvarande som styrker behovet av annat färdsätt.

Blanketten Ansökan om kontant ersättning vid distansstudier

Använd denna blankett om du läser hela din gymnasieutbildning på distans men behöver ersättning för resa och boende vid obligatoriska moment på plats i skolan.

Tillsammans med ifylld blankett ska du skicka in

  • kvitto eller annat underlag som styrker dina rese- och boendekostnader
  • dokumentation som styrker närvaro vid obligatoriska moment på skolan.

Skicka in ansökan

Skicka in ifylld blankett, kvitton och eventuell annan dokumentation till

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

205 80 Malmö

Du kan också lämna in ansökan hos receptionen på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på Pilgatan 3, våning 2, i Malmö.

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

gyvux@malmo.se

040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se