Stadigvarande serveringstillstånd - Ansökan

Om du planerar att driva restaurang och servera alkohol måste du ha ett stadigvarande serveringstillstånd. Här kan du ladda ner ansökningsblanketten eller klicka dig vidare till tillståndsenhetens digitala ansökningstjänst.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • Kvitto på betald ansökningsavgift.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket eller din registrering hos Skatteverket.
 • Fullmakt (om ombud anlitas).
 • Köpeavtal/arrendeavtal
 • Redogörelse av kostnader, finansiering och lån.
 • Hyreskontrakt och godkännande från eventuell fastighetsägare.
 • Ritningar över lokal och eventuell uteservering. A4-format.
 • Budget för första året.
 • Beräknad omsättning av alkoholdrycker.
 • Anmälan av serveringsansvariga personer.
 • Bifoga intyg för kunskapsprov om du avlagt sådant.
 • Meny
 • Beskrivning av verksamhetens inriktning, målgrupp och öppettider.
 • Beslut från Miljöförvaltning om registrering av livsmedelsverksamhet.
 • Yttrande från Räddningstjänsten Syd angående lokalens lämplighet.
 • Tillståndsbevis från Polismyndigheten (vid uteservering).

Mer information om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökningsavgift

I samband med ansökan ska en ansökningsavgift på 10 000 kr, betalas in på Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bankgiro 5089-5812

På inbetalningsblanketten (eller i meddelanderaden om du betalar via internetbank) ska du skriva tillståndsenhetens referensnummer 8535, restaurangens namn, samt vad ansökan avser.

Exempel: 8535, Restaurang mat & dryck, Ansökan stadigvarande tillstånd

Ansök via e-tjänst

Du kan ansökan om stadigvarande serveringstillstånd via e-tjänsten utan att vara registrerad webbkund hos tillståndsenheten. Dock får du utökade möjligheter att sedan digitalt kunna hantera ditt tillstånd genom att bli webbkund.

Hur blir jag webbkund?

Ansök via blankett

I blanketten Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd hittar du vidare instruktioner för bilagorna samt mallar för följande bilagor:

 • Redogörelse för kostnader och finansiering (Bilaga 1a + 1b)
 • Översikt lån (bilaga 1c)
 • Budget för första året (bilaga 2)
 • Beräknad omsättning av alkoholdrycker (bilaga 3)
 • Kunskap i alkohollagen (bilaga 4)
 • Anmälan av serveringsansvarig personal (bilaga 5)
 • Beskrivning av verksamhetens inriktning (bilaga 6)
 • Övriga bolagsengagemang (bilaga 7)

Blanketten och bilagor skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö