Kontrollansvarig - Anmälan

Anmäl in den person som ska vara kontrollansvarig för ditt byggprojekt.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften. Hen ska bland annat arbeta med att ta fram kontrollplan och delta i tekniska samråd och besiktningar.

Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på hur stor byggnaden/ändringen är och hur komplicerad åtgärden är. Kontakta gärna bygglovsenheten om du känner dig osäker.

Mer information om ansvarsfördelningen mellan byggherren och kontrollansvarig

Anmälan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se