Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan & medgivande från fastighetsägare

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassnings-bidrag. Här kan du ladda ner ansökningsblanketten och medgivandet som ska fyllas i av fastighetsägaren.

Mer information om bostadsanpassningsbidraget och dess begränsningar

Vem kan söka?

  • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
  • Du som är förälder med delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning.
  • Du som har åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller egnahem. För anpassning av hyres- och bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande. 

Komplett ansökan innehåller:

  • Ansökningsblankett
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Fastighetsägarens skriftliga medgivande (Detta kan hämtas in av Stadsbyggnadskontoret).
  • Offert och eventuella ritningar på anpassning.

Ansökan med bilagor skickas till:

Malmö stadsbyggnadskontor
Enheten för bostadsanpassningsbidrag
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret

sbk.bostadsanpassning@malmo.se

040-34 17 33

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se