Detaljplan - Ansökan

Detaljplaneprocessen kan startas av en markägare eller exploatör som ansöker om en detaljplan för att kunna genomföra ett byggprojekt.

I din ansökan ska du:

  • Kort beskriva syftet med planförslaget
  • Vad det kommer att behandla
  • Förslag till planområde
  • Tidplan

Eventuellt behöver du bifoga skisser eller ritningar, som visar vad du har tänkt dig.

En detaljplaneprocess kan också startas upp av Malmö stads stadsbyggnadskontor och stadsbyggnadsnämnden.

Mer information om detaljplaneprocessen

Ansökan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret, Anna-Karin Filipsson

anna-karin.filipsson@malmo.se

040-34 25 13

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se