Strandskydd - Ansökan om dispens

Blankett för dig som vill bygga och är i behov av att ansöka om dispens från strandskyddet. Exempelvis om din fastighet är placerad nära vattendrag eller kustområde. 

Det är kommunerna som har huvudansvaret för att pröva frågor om dispens från strandskyddet. Bor du inom Malmö kommun är det till stadsbyggnadskontoret du ska vända dig. 

Om du planerar en åtgärd inom strandskyddsområde som till exempel också är skyddat som statligt naturreservat, Natura 2000 eller områden med biotopskydd ska du vända dig till Länsstyrelsen.

Mer information om strandskydd

Tänk på att ansökan om dispens från strandskydd är belagd med en kostnad oavsett om du beviljas dispens eller inte.

Ansökan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Eller mejlas till: stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret, Jonna Nilsdotter

jonna.nilsdotter19@malmo.se

040-34 23 01

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se