Åtgärd inom natur- och kulturreservat - Ansökan om dispens

I ansökan ska du bland annat beskriva din verksamhet/den åtgärd som du planerar, hur området ser ut idag och hur mycket du bedömer att naturmiljön kommer att påverkas av dina planer.

Till ansökan ska lämpligt kartmaterial bifogas. Det är bra om även foton, som visar den aktuella platsen bifogas. I vissa fall när kommunen har begärt det, ska ansökan innehålla en utredning och inventering av naturvärdena

Mer information om kulturmiljö

Ansökan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Eller mailas till: stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret, Jonna Nilsdotter

jonna.nilsdotter19@malmo.se

040-34 23 01

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se