Grävningstillstånd - Ansökan

Ansökan om grävningstillstånd ska fyllas i av ledningsägare och skickas till Malmö stads fastighets- och gatukontor. Innan tillstånd ges kommer gatukontoret att kolla igenom avtal samt bedöma ledningsläge och byggtid. 

För att få gräva krävs även att avtal slutits om att förlägga anläggning i allmän platsmark och en trafikanordningsplan (TA-plan).

Till din ansökan om grävningstillstånd ska du bifoga måttsatt skiss eller ritning som visar/beskriver ledningsläge, ledningar och andra anläggningar som har med grävningen att göra. Grävningstillstånd lämnas endast för grävning i allmän platsmark.

Mer information om grävningar och grävningsbestämmelser

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret

kundservice.fgk@malmo.se

020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

kundservice.fgk@malmo.se