Nybyggnadskarta - Beställning

Via blanketten kan du ansöka om en normal nybyggnadskarta eller en förenklad nybyggnadskarta.

Bifoga gärna skiss på nya byggnadens ungefärliga placering för att underlätta vårt arbete. Kartan bör beställas i god tid, ca en månad, innan bygglovsansökan.

Normal nybyggnadskarta

Kartan innehåller byggnader, fastighetsgränser, fastighetens mått, höjd mot angränsande gata, plangränser, planbestämmelser, övriga detaljplaner från primärkartan och anslutningspunkter för vatten- och avlopp (VA).

Leveranstid för normal nybyggnadskarta är sex veckor.

Förenklad nybyggnadskarta

Kartan innehåller byggnader, fastighets- och plangränser, planbestämmelser, illustrationslinje 4.5 m och övriga objekt från primärkartan. Förenklad nybyggnadskarta används när vatten och avlopp inte ska anslutas till fastigheten.

Leveranstid för förenklad nybyggnadskarta är två veckor.

Vad kostar det?

Avgiften varierar beroende på vilken typ av nybyggnadskarta det gäller och hur stor fastigheten är.

Mer information om nybyggnadskartor och avgifter.

Ansökan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se