Enkelt avhjälpta hinder - Anmälan

Här kan du anmäla enklare hinder som finns på allmänna platser som är i vägen för personer med exempelvis rullatorer eller rullstol.

Om du inte kommer fram med din rullstol eller rullator på allmän plats (alla platser dit allmänheten har tillträde) eller publik lokal som butiker, banker, kommunkontor, läkarstationer, caféer och restauranger etcetera, kan du via denna anmälningsblankett begära en utredning om anpassning.

Mer information: 

Anmälan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret

stadsbyggnadskontoret@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se