Tomt för verksamhet - Intresseanmälan

Letar du efter en tomt för nyetablering av kontor och småindustri? Då kan du skicka in en intresseanmälan till Malmö stad. 

Frågor som rör ledig kommunal tomtmark och upplåtelser handläggs av fastighet- och gatukontoret.

Se markområden som är lediga och aktuella idag.

Intresseanmälan skickas till:

Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
kundservice.fgk@malmo.se
040-34 17 49

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@malmo.se