Sotning - Medgivande

Blankett för fastighetsägare som vill ansöka om att själv sköta sotningen. Ansökan kan också gälla att någon annan än kommunens sotare ska sota en anläggning.

Kravet är att sotningen genomförs på ett säkert vis sett ur ett brandskyddsperspektiv.  

Mer information om sotning

Ansökan skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se