Mätningstjänster - Beställning

Här kan du som har behov beställa mätningstjänster från Malmö stads mätningsverksamhet. Vi tar emot beställningar från både kommunens förvaltningar och från den privata bygg- och anläggningsverksamheten.

Exempel på våra mätningstjänster:

 • Utsättning
 • Lägeskontroll
 • Kartläggning
 • Koordinatberäkning
 • Stomnät, byggnät
 • Avvägning, sättningskontroll
 • Ledningsredovisning
 • Relationsritning
 • Industrimätning
 • GPS-mätning
 • Projekteringsmätning, bygg och anläggning

Mätning och beräkning utföres i samråd med beställare enligt HMK:s anvisningar för bygg-, anläggnings- och kartprojekt.

Mer information om Malmö stads lantmäteriverksamhet

Beställningen skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
Mätningsenheten
205 80 Malmö

Eller mailas till: sbk.matningsenheten@malmo.se

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret, Mätningsenheten

sbk.matningsenheten@malmo.se

040-34 23 35

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se